حضور در نمایشگاه اکترونیک و کامپیوتر ایرانعصرپادشاهان در ادامه حضورهای نمایشگاهی خود به عنوان آخرین نمایشگاه داخلی خود در سال 1391 در نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر ایران که در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود، حضور می یابد.

زمان نمایشگاه: یک شنبه 19 آذر الی چهارشنبه 22 آذر ماه 1391
مکان: تهران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن خلیج فارس - طبقه همکف - غرفه عصرپادشاهان

منتظر حضور گرم شما هستیم.