پیش ثبت نام سرور 3 به زودی آغاز خواهد شدسلام خدمت همه دوستان

باید خدمت همه عرض کنیم که با توجه به روند بسیار سریع رشد بازیکنان سرور یک و سرور دو، از 20 فروردین پیش ثبت نام سرور3 آغاز می شود و بازی از اول اردیبهشت آغاز خواهد شد.

امیدواریم در این سرور نیز شاهد حضور قوی همه دوستان باشیم.

با احترام
تیم عصر پادشاهان